LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN: 34 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY: 23/04/2018  ĐẾN NGÀY 28/04/2018
 

 THỨ
Ngày,tháng
Trực
Lãnh đạo
NỘI DUNG CÔNG VIỆC Đi Công tác, hội nghị Trực Đoàn thanh niên Nghỉ phép
Hai Sáng B.Nga
Ô.Chính
Tiết 1: Chào cờ. Tiết 3: họp giao ban.  tiết 2 – 5: Học theo TKB.
TKB chính khóa thay đổi thực hiện từ ngày 23/04/2018.
Ô.Chính Ô.Phương B. Phương (Dạy Tiếng Anh)
23/04 Chiều Học theo TKB học ôn chiều thứ 6.
Ba Sáng B.Nga
Ô.Chính
Học theo TKB   Ô.Phương
Ô.Toản
 
24/04 Chiều Học theo TKB học ôn.
Sáng B.Nga
Ô.Lâm
Nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Ngày 10 tháng 03 Âm lịch)   Ô.Phương
Ô.Tuấn
 
25/04 Chiều  
Năm Sáng B.Nga
Ô.Lâm
Học theo TKB. B.Nga Ô.Phương
Ô.Toản
 
26/04 Chiều Học theo TKB: Học ôn.
Sáu Sáng B.Nga
Ô.Phương
Học theo TKB   Ô.Phương
Ô.Tuấn
 
27/04 Chiều Học theo TKB: học GDQP
Bảy Sáng B.Nga
Ô.Phương
Học theo TKB   Ô.Phương
Ô.Toản
 
28/04 Chiều Học theo TKB: học ôn và học GDQP
CN Sáng          
29/04 Chiều  

 

________________________________________________________________________________________________________