LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN: 38 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY: 21/05/2018  ĐẾN NGÀY 26/05/2018
 

 THỨ
Ngày,tháng
Trực
Lãnh đạo
NỘI DUNG CÔNG VIỆC Đi Công tác, hội nghị Trực Đoàn thanh niên Nghỉ phép
Hai Sáng B.Nga
Ô.Chính
Tiết 1: Chào cờ.  Tiết 3: Họp giao ban.
TKB Chính khóa thay đổi thực hiện từ ngày 21/05/2018 (GVCN thông báo đến học sinh lớp mình).
 Tiết 2 - 5: Học theo TKB.
 
  Ô.Phương B. Phương (Dạy Tiếng Anh)
21/05 Chiều Học theo TKB
GV bộ môn hoàn thiện việc vào Sổ điểm, học bạ trong ngày 21/05.
Ba Sáng B.Nga
Ô.Chính
Học theo TKB
GVCN hoàn thiện sổ điểm, học bạ trong 2 ngày 22/05,23/05
 
  Ô.Phương
Ô.Toản
 
22/05 Chiều
Học theo TKB
 
Sáng B.Nga
Ô. Lâm
 
Học theo TKB

 
  Ô.Phương
Ô.Tuấn
 
23/05 Chiều Học theo TKB
 
Năm Sáng B.Nga
Ô.Lâm
Học theo TKB
 
  Ô.Phương
Ô.Toản
 
24/05 Chiều Học theo TKB
BGH hoàn thành ký duyệt học bạ, sổ điểm lớp trong 2 ngày 24/5, 25/05
Sáu Sáng B.Nga
Ô.Phương

Học theo TKB
  Ô.Phương
Ô.Tuấn
 
25/05 Chiều 14g 30 phút : Họp 30 GVCN, 30 Chi hội trưởng các lớp và Ban giám hiệu
 
Bảy Sáng B.Nga
Ô.Phương
Học theo TKB
 
  Ô.Phương
Ô.Toản
 
26/05 Chiều 14g: Họp tổ
CN Sáng          
27/05 Chiều  

 

________________________________________________________________________________________________________