Đăng lúc: 02-04-2018 05:07:55 PM | Đã xem: 711 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn thanh niên , Tin hoạt động
Đăng lúc: 25-08-2014 08:53:43 AM | Đã xem: 1781 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn thanh niên , Kế hoạch
Đăng lúc: 22-08-2014 03:25:18 AM | Đã xem: 1344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin nhà trường , Tin hoạt động , Đoàn thanh niên
Đoàn viên thanh niên nhà trường tham gia tình nguyện tại Vĩnh Phúc

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.


Đăng lúc: 11-03-2012 04:52:05 AM | Đã xem: 936 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn thanh niên

Vai trò của Bí thư Đoàn cơ sở trong công tác chỉ đạo hoạt động của Đoàn

Bí thư Đoàn cơ sở là người đứng đầu, là thủ lĩnh của một tập thể trẻ, do Đại hội Đoàn cơ sở bầu trực tiếp tại đại hội hoặc do Ban Chấp hành Đoàn cơ sở bầu ra. Vì vậy Bí thư Đoàn cơ sở có vai trò rất quan trọng có thể nói là một tổng chỉ huy, là người điều hành công việc của Ban Chấp hành để thực hiện nghị quyết của đại hội, tiến hành triển khai tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị.


Đăng lúc: 25-01-2012 10:31:36 PM | Đã xem: 694 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn thanh niên
1, 2  Trang sau 

________________________________________________________________________________________________________