Đăng lúc: 28-07-2014 05:21:39 AM | Đã xem: 705 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin nhà trường , Kế hoạch hoạt động
Đăng lúc: 28-07-2014 05:13:39 AM | Đã xem: 737 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin nhà trường , Kế hoạch hoạt động
Vnedu.vn: Hướng Dẫn Xem Điểm tổng kết !

Vnedu.vn: Hướng Dẫn Xem Điểm tổng kết !

Hướng dẫn Xem điểm tổng kết Học Kỳ 2 và Cả năm...


Đăng lúc: 25-04-2014 09:43:39 PM | Đã xem: 2540 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin nhà trường , Kế hoạch hoạt động
Đã chỉnh lại Menu hiển thị thời khoá biểu. Mời Thầy Cô vào xem.

Đã chỉnh lại Menu hiển thị thời khoá biểu. Mời Thầy Cô vào xem.

Menu hiển thị trước xem thời khoá biểu hơi nhỏ nên khó xem. Admin đã sửa và điều chỉnh cho hiển thị toàn màn hình.


Đăng lúc: 12-03-2014 04:12:10 AM | Đã xem: 735 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin nhà trường , Kế hoạch hoạt động
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên mật khẩu mở 123456


Đăng lúc: 02-03-2014 04:24:48 AM | Đã xem: 3544 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin nhà trường , Kế hoạch hoạt động
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang sau 

________________________________________________________________________________________________________