Thí sinh lưu ý về việc tra cứu thông tin mã trường, nguyện vọng, mã tổ hợp

Thí sinh lưu ý về việc tra cứu thông tin mã trường, nguyện vọng, mã tổ hợp
 Thí sinh dự thi có thể tra cứu thông tin mã trường, mã nghành, mã tổ hợp trên Webiste Cổng thông tin điện tử của Bộ giáo dục và đào tạo tại địa chỉ

http://Thituyensinh.vnTác giả bài viết: Quản trị mạng