Cổng thông tin thi tuyển sinh năm 2018!

Để tra cứu mã trường, mã nghành thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2018 có thể sử dụng các kênh dưới đây:

1. Cổng thông tin thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:  https://thituyensinh.vn

2. Website của trường Đại học, cao đẳng mà mình cần tra cứu. 

Tác giả bài viết: Quản trị mạng