THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO BÀI THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017!


Trường THPT Thanh Sơn thông báo tới thí sinh dự thi THPT Quốc Gia năm 2017:

1. Thí sinh tra cứu điểm thi: Tại địa chỉ:


http://tracuudiemthi.phutho.edu.vn


2. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi:

- Gặp Cô Yên (Tại phòng văn thư Nhà trường) Làm đơn phúc khảo theo mẫu và

nộp cho Cô Yên.

- Thời gian nhận đơn phúc khảo của thí sinh: Từ ngày 06/07/2017 đến trước 8

giờ ngày 16/07/2017.

Tác giả bài viết: Quản trị mạng