Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

Thí sinh xem kết quả phúc khảo của mình bằng một trong hai cách sau:


1. Xem trong tài khoản thi THPT Quốc Gia của mình.


2. Xem tại phòng văn thư, bảng tin của Nhà trường đã dán.

Tác giả bài viết: Quản trị mạng