Hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
Lưu ý: Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng: Thí sinh truy cập vào website https://thituyensinh.vn/ để tải về, in, ghi thông tin rồi nộp trực tiếp cho điểm tiếp nhận.

Bấm vào biểu tượng Download bên dưới để tải về văn bản
Tác giả bài viết: Quản trị mạng